Site içerisinde   

Acil Servis İşleyiş Prosedürü


SAYIN HASTALARIMIZ

A.Ü.T.F. İbn-i Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı’na Hoş Geldiniz.

  1. Acil serviste sizi tıbbi personelimiz (Doktor-Hemşire-Paramedik) karşılar ve geliş şikâyetinize göre ön muayeneniz yapılarak, size verilecek olan hastalık kodu ile girişiniz yapılır.
  2. Geliş şikâyetlerinize göre tıbbi personel tarafından öncelik sırasınız belirlenir. Öncelik sırası hastalık durumlarına göre belirlenmiş protokole göre düzenlenir.
  3. Acil servise girişiniz yapıldıktan sonra bekleme süreniz 6 saate kadar uzayabilir. Bunun nedeni;
  • Muayene odalarının dolu olması,
  • Afet durumlarının olması,
  • Ambulans ile çok acil hasta ya da hastaların gelmesi,
  • Hayati tehlikesi olan hastaların mevcut protokole göre önce alınması,

BEKLEDİĞİNİZ İÇİN ENDİŞELENMEYİN!..

ØGirişi yapılan her hasta bekleme süresince tıbbi personel gözetimi altındadır ve gerekli takip ile yönlendirmeler tıbbi personelimiz tarafından yapılacaktır.

ØTıbbi personelimiz tarafından muayene odalarına alınan hastaların ayrıntılı muayene, tetkik ve tedavisine hemen başlanır. Muayene ve tetkik sonuçlarına göre, Doktor tarafından taburculuğunuz yapılır ya da daha ileri tetkik-tedavi ve gözlem gerektiren durumlarda Acil Servisin diğer bölümleri (Gözlem Ünitesi-Yoğun Bakım) ile Hastanemiz ilgili kliniklerine yatış işlemleri yapılır.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE
08 Ekim 2009 , Perşembe

2014 © ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı